Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Đồng Nai
đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
kể từ ngày 01/6/2019 theo Quyết định 1335/QĐ-UBND Giây

Mời bạn vui lòng truy cập http://dcoht.edu.vn/