TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: 246/QĐ-TCKTKTĐN ngày 16/6/2017

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai)

Tên ngành/nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành/nghề: 5340302

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 2 năm

  1. 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 - Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành kế toán, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

- Người học đạt trình độ Tiếng anh bậc 1/6, trình độ Tin học văn phòng

 1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức 

            - Trình bày được các kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính tiền tệ – tín dụng, kinh tế vi mô, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nhiệm vụ kế toán được giao.

 - Giải thích được những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, lý thuyết tài chính, tiền tệ tín dụng, kinh tế vi mô, kiểm toán.

-  Trình bày được những nguyên tắc kế toán, nguyên tắc ghi chép vào tài khoản và các phương pháp hạch toán kế toán.

- Lập được báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp.

 - Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng

            - Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý các chứng từ kế toán.

            - Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

- Lập báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp.

            - Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

            - Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp

            - Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1/6;

- Tin học: Tin học văn phòng

1.2.3. Thái độ:

            - Có ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ làm việc tốt;

            - Tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác;

            - Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

            - Tuân thủ các quy định của Luật Kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

            - Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, học sinh làm việc trong lĩnh vực kế toán, nhân viên văn phòng.

 - Học tập nâng cao hoặc liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
  • Số lượng môn học, mô đun: 26
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 69 tín chỉ
  • Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 240 giờ
  • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:1665 giờ
  • Khối lượng lý thuyết: 647 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1258 giờ
  1. Nội dung chương trình

 

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số
tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung/ đại cương

12

240

126

95

19

MC01

Chính trị

2

30

22

6

2

MC02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MC03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MC04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

45

28

13

4

MC05

Tin học

2

30

13

15

2

MC06

Anh văn

3

60

30

25

5

MC07

Kỹ năng giao tiếp

1

30

20

8

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

18

375

228

123

24

KTCS01

Kinh tế chính trị 

3

60

40

16

4

KTCS02

Luật kinh tế 

2

30

20

8

2

KTCS03

Kinh tế vi mô

3

60

40

17

3

KTCS04

Soạn thảo văn bản

2

45

27

15

3

KTCS05

Lí thuyết kế toán

3

75

30

40

5

KTCS06

Lí thuyết tài chính tiền tệ

2

45

31

11

3

KTCS07

Anh văn chuyên ngành

3

60

40

16

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

32

1140

208

808

124

KTCM01

Thuế

3

60

30

26

4

KTCM02

Tài chính doanh nghiệp

3

75

40

30

5

KTCM03

Kế toán doanh nghiệp 1

5

120

45

67

8

KTCM04

Kế toán doanh nghiệp 2

5

150

45

95

10

KTCM05

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

20

22

3

KTCM06

Kiểm toán 

2

45

15

27

3

KTCM07

Tin học kế toán 

2

60

13

43

4

KTCM08

Thực hành kế toán trong DNSX 

2

105

 

98

7

KTCM09

Thực tập tốt nghiệp

8

480

 

400

80

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

7

150

85

56

9

KTTC01

Quản trị học 

2

45

25

17

3

KTTC02

Nguyên lí thống kê

2

45

30

13

2

KTTC03

Thống kê doanh nghiệp

3

60

30

26

4

Tổng cộng

69

1905

647

1082

176

 

  1. Hướng dẫn sử dụng chương trình

 4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Thực hiện theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Bộ/Ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

Tổng là 240 giờ gồm 7 môn học, 10 tín chỉ gồm các môn: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Tin học cơ bản, Anh văn, Kỹ năng giao tiếp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung, thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Ngoài thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ tết quy định, học sinh có thời gian tối thiểu 2 tuần cho các hoạt động ngoại khóa. Nội dung và thời gian, hình thức tổ chức được công bố vào tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

4.3. Tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể trong từng chương trình môn học, mô đun. Thực thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Đào tạo theo niên chế, hoạt động hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp.

  • Nội dung thi tốt nghiệp:

        

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian

1

Chính trị

Trắc nghiệm

60 phút

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

- Kế toán doanh nghiệp 1,2

- Tài chính doanh nghiệp

Tự luận

150 phút

3

Thực hành nghề nghiệp:

- Thực tập kế toán máy 1,2

Thực hành

240 phút