TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: 250/QĐ-TCKTKTĐN ngày 16/6/2017

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai)

 

Tên ngành, nghề: Lập trình/phân tích hệ thống

Mã ngành, nghề: 5480212

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người học tốt nghiệp Trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 2 năm

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành khóa học, người học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nhất định, bên cạnh những kiến thức cơ bản về phần cứng để hành nghề còn có thể tự phân tích các thông tin làm nền tảng tạo ra một phần mềm đơn giản, phần mềm chuyên dụng ở một số lĩnh vực nào đó, tạo ra những trang web; ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực tiễn đời sống, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo công việc cho bản thân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

- Trình bày được những khái niệm về máy tính, các ứng dụng của máy tính vào đời sống;

- Trình bày được các nguyên lý lập trình và phân tích hệ thống thông tin cho việc tạo ra phần mềm;

- Giải thích, phân tích thiết kế được cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý vừa và nhỏ;

- Trình bày được các nguyên tắc để xây dựng website;

- Vận dụng được các phần mềm để giải quyết công việc cụ thể trong thực tế;

- Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

- Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu;

- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;

- Biết được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm;

- Am hiểu về phần cứng và các thiết bị ngọai vi.

1.2.2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;

- Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh;

- Cài đặt, chuẩn đoán, sửa chữa được các lỗi của phần mềm, máy tính;

- Trình bày, triển khai, thực thi các dự án xây dựng website, phần mềm quản lý;

- Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;

- Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

- Xây dựng được 1 Web site hoàn chỉnh;

- Xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ.

1.2.3. Tác phong, thái độ nghề nghiệp:

- Tự giác chấp hành nội quy và kỷ luật lao động;

- Thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Ham học hỏi, luôn tìm tòi và cải tiến trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có ý thức và lương tâm nghề nghiệp;

- Tôn trọng và chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng;

- Đoàn kết, thân ái và biết chia sẻ với đồng nghiệp để phát triển nghề nghiệp;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia vào các dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, quản lý kế toán, website,… tại các công ty phát triển phần mềm.

- Người học có thể tự tạo việc làm cho bản thân, đảm nhận công việc bảo trì, phát triển các ứng dụng quản lý, website đang có tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

- Người học có khả năng liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 75 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 240 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1985 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 650 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1447 giờ

  1. Nội dung chương trình

Mã LT/ MĐ/ HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/ bài tập/ Thảo luận

Thi/ Kiểm tra

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Các môn học chung

12

240

126

95

19

MC01

Chính trị

2

30

22

6

2

MC02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MC03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MC04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

45

28

13

4

MC05

Tin học

2

30

13

15

2

MC06

Anh văn

3

60

30

25

5

MC07

Kỹ năng giao tiếp

1

30

20

8

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

63

1985

524

1352

109

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

510

191

284

35

LTCS01

An toàn và vệ sinh công nghiệp

1

30

13

15

2

LTCS02

Tin học văn phòng

4

120

30

85

5

LTCS03

Kiến trúc máy tính

3

75

30

39

6

LTCS04

Anh văn chuyên ngành

3

60

28

28

4

LTCS05

Nguyên lý hệ điều hành

3

75

30

39

6

LTCS06

Lập trình căn bản

3

75

30

39

6

LTCS07

Mạng máy tính

3

75

30

39

6

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

36

1205

290

855

60

LTCM01

Lắp ráp và cài đặt máy tính

4

120

30

82

8

LTCM02

Corel draw

3

75

30

39

6

LTCM03

Photoshop

3

75

30

39

6

LTCM04

Cơ sở dữ liệu

3

75

30

39

6

LTCM05

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

75

30

39

6

LTCM06

PHP & MYSQL

3

75

30

39

6

LTCM07

Thiết kế website

3

90

30

56

4

LTCM08

Lập trình Windows

3

120

15

99

6

LTCM09

Phân tích thiết kế hệ thống

3

60

30

24

6

LTCM10

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

3

120

15

99

6

LTCM11

Thực tập tốt nghiệp

5

320

20

300

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

7

270

43

213

14

LTTC01

Chuyên đề 1 - Xây dựng website

3

120

15

99

6

LTTC02

Chuyên đề 2 - Xây dựng Phần mềm

3

120

15

99

6

LTTC03

An toàn bảo mật dữ liệu

1

30

13

15

2

Tổng cộng (I+II+III)

75

2115

650

1447

128

  1. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Thực hiện theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Bộ/Ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

Tổng là 240 giờ gồm 7 môn học, 10 tín chỉ gồm các môn: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Tin học cơ bản, Anh văn, Kỹ năng giao tiếp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung, thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Ngoài thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ tết quy định, học sinh có thời gian tối thiểu 2 tuần cho các hoạt động ngoại khóa. Nội dung và thời gian, hình thức tổ chức được công bố vào tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

4.3. Tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể trong từng chương trình môn học, mô đun. Thực thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Đào tạo theo niên chế, hoạt động hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp.

  • Nội dung thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Trắc nghiệm

60 phút

2

- Lý thuyết  tổng hợp nghề nghiệp

1. Lập trình căn bản

2. Cơ sở dữ liệu,

3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Viết

150 phút

- Thực hành nghề nghiệp

1. Lập trình windows

2. Cơ sở dữ liệu

3. php & my sql

4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

Thực hành

180 phút