TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

CHUẨN ĐẦU RA

STT

Tên ngành

Ghi chú

 1.         

CDR-Kế toán doanh nghiệp

Xem chi tiết

2.          

CDR-Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem chi tiết

3.         

CDR-Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Xem chi tiết

4.        

CDR-Lập trìnhPhân tích hệ thống

Xem chi tiết

5.          

CDR-Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết

 6.         

CDR-Thư ký văn phòng

Xem chi tiết

   7.          

CDR-Vẽ và thiết kế trên máy tính

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên ngành

Ghi chú

 1.         

CTDT-Kế toán doanh nghiệp

Xem chi tiết

2.          

CTDT-Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem chi tiết

3.         

CTDT-Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Xem chi tiết

4.        

CTDT-Lập trìnhPhân tích hệ thống

Xem chi tiết

5.          

CTDT-Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết

 6.         

CTDT-Thư ký văn phòng

Xem chi tiết

   7.          

CTDT-Vẽ và thiết kế trên máy tính

Xem chi tiết

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
STT Họ và tên giáo viên Chuyên ngành Ghi chú
1. Nguyễn Minh Trí Tin học Trưởng khoa THKT
2. Lê Minh Sang Tin học GV Cơ hữu
3.        Lê Thị Mai Kế toán GV Cơ hữu
4.    Cao Thanh Tuấn Tin học Hiệu trưởng
5. Trương Nhựt Thiện Tin học Trưởng Phòng TCHCTC
6. Phan Văn Tiến Chính trị Trưởng khoa Văn hóa
7.    Cao Thị Thủy Kế toán Phó Trưởng phòng TCHCTC
8.    Nguyễn Thị Vinh Kế toán Kế toán trưởng
9     Phan Thị Đức Tin học Chuyên viên Phòng ĐT&CTHS
10.      Bùi Thị Như Quỳnh Kế toán Chuyên viên Phòng TCHCTC
11.    Nguyễn Thành Danh Điện GV Khoa Điện
12. Trịnh Thị Liên Anh văn GV Khoa VH
13.      Phạm Minh Sơn Tin học GV Thỉnh giảng
14.     Trương Nhựt Thuyên Tin học GV Thỉnh giảng
15.    Bùi Minh Đạt Tin học GV Thỉnh giảng
16.    Nguyễn Thị Hoàng Yến Tin học GV Thỉnh giảng
17.    Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tin học GV Thỉnh giảng
18.    Lê Thu Phương Tin học GV Thỉnh giảng
19.  Nguyễn Thị Huyền Kế toán GV Thỉnh giảng
20. Nguyễn Huy Phong Điện GV Thỉnh giảng
   21. Cao Thị Tới Quản trị GV Thỉnh giảng
   22. Trần Thị Ánh Tuyết Kế toán GV Thỉnh giảng
* Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Tin học - Kế toán

Đang cập nhật

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐIỀU 1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ.

1. Khoa Điện – Điện tử là đơn vị chức năng thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch; có quan hệ đồng cấp với các Phòng, Khoa trong bộ máy tổ chức và quản lý của nhà trường.

2. Khoa Điện – Điện tử có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý các ngành học: Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh và các môn chuyên ngành liên quan.

ĐIỀU 2: NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Quản lý toàn diện công tác chuyên môn. Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn chuyên ngành: Điện công nghiệp, Công nghệ tự động hóa và Công nghệ cơ - điện lạnh.

2. Quản lý Giáo viên, viên chức người lao động theo qui định của pháp luật; quản lý học sinh thuộc chuyên ngành quản lý của khoa. Riêng học sinh thuộc đối tượng trung học cơ sở, Khoa quản lý từ năm thứ 2 trở đi.

3. Quản lý và khai thác toàn bộ tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ cho công tác giảng dạy thuộc khoa.

4. Xây dựng kế họach đào tạo, phân phối chương trình các môn học chuyên ngành, viết giáo trình, đề xuất nghiệm thu giáo trình phục vụ công tác giảng dạy; dây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, liên kết sản xuất, áp dụng khoa học, công nghệ vào việc cải tiến nội dung giảng dạy.

5. Xây dựng kế họach đào tạo chuyên ngành, kế họach phát triển ngành nghề đào tạo, đề xuất các đề án, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn; xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong khoa.

6. Tham mưu, đề xuất mời giáo viên thỉnh giảng các môn chuyên ngành thuộc khoa.

ĐIỀU 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

1. Trưởng khoa

2. Phó Trưởng khoa

3. Trưởng bộ môn

4. Trưởng xưởng

5. Giáo viên giảng dạy

6. Học sinh thuộc Khoa

ĐIỀU 4: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG KHOA

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của khoa bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

2. Nắm tình hình tổng hợp những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của khoa và các bộ môn. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo trường biện pháp giải quyết.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, đề xuất kế họach học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình đô chuyên môn cho giáo viên trong khoa, nhằm đáp ứng yêu cầu trong phạm vi mình quản lý.

ĐIỀU 5: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Giúp việc cho Trưởng khoa quản lý và thực hiện nhiệm vụ của khoa theo kế họach. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về phạm vi công việc được phân công.

2. Thay mặt Trưởng khoa điều hành chung mọi hoạt động của khoa khi Trưởng khoa đi vắng. Phó trưởng khoa được quyền ra quyết định trong phạm vi công việc được phân công và khi được Trưởng Khoa ủy quyền có hiệu lực.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức được phân công.

ĐIỀU 6: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Đảm nhận việc tổ chức đào tạo ít nhất một lĩnh vực hoặc một ngành trong nhà trường. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn trong chương trình, kế họach chung của khoa, trường.

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên sọan giáo trình, tài liệu liên quan đến chuyên môn được khoa và trường giao.

3. Tổ chức họat động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với

họat động sản xuất, bổ sung nguồn tài chính cho trường, nâng cao thu nhập của giáo viên.

4. Bộ môn là đơn vị cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ, cán bộ kỹ thuật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuộc chuyên ngành

5. Tùy theo nhiệm vụ và nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, bộ môn đề xuất với nhà trường thông qua khoa để được trang bị kinh phí. Nếu là những trang thiết bị lớn, phải lập đề án gửi lên khoa, trường

6. Bộ môn có trách nhiệm quản lý tốt cơ sở vật chất. Mọi hư hỏng, mất mát các trang thiết bị của bộ môn phải quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể, báo cáo lên khoa, trường để có hướng xử lý.

ĐIỀU 7: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ môn và chịu trách nhiệm trước khoa, trường về kết quả thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

2. Nắm tình hình tổng hợp những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, đề xuất kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình đô chuyên môn cho giáo viên trong bộ môn, nhằm đáp ứng yêu cầu trong phạm vi mình quản lý.

3. Tham mưu, đề xuất khoa mời giáo viên thỉnh giảng các môn thuộc bộ môn

ĐIỀU 8: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG XƯỞNG

1. Quản lý máy móc, trang thiết bị và tài sản do bộ môn, khoa và trường giao.

2. Tổ chức thực hiện việc giảng dạy tại xưởng mình phụ trách theo kế hoạch của bộ môn, khoa và của nhà trường.

3. Xây dựng kế hoạch thực tập, kế hoạch sử dụng máy móc, trang thiết bị hiệu quả.

ĐIỀU 9: NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN

1. Giảng dạy môn học được phân công theo kế hoạch giảng dạy, chương trình và mục tiêu đào tạo của trường, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Tham gia thực nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, áp dụng tiến độ khoa học, công nghệ vào việc cải tiến nội dung bài giảng và phương pháp giảng dạy giáo dục học sinh.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ trường, quy chế đào tạo, tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh.

4. Rèn luyện đạo đức, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, giữ gìn phẩm chất uy tín và danh dự của giáo viên.

5. Tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: NHIỆM VỤ CỦA HOC SINH

1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của Điều lệ, quy chế do nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hoàn thành trong thời hạn quy định tất cả nội dung học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

3. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, viên chức của nhà trường.

4. Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và các hoạt động phục vụ xã hội.

6. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.

7. Được hưởng các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật./.

Chuyên mục phụ

KHOA TIN HỌC KẾ TOÁN
Địa chỉ: Phòng A204 - Khoa Tin học Kế toán
Trưởng khoa: Nguyễn Minh Trí, Điện thoại: 0902.319.400, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 Danh sách giáo viên giảng dạy  Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra  Thông tin học sinh  

Khoa Tin học – Kế toán là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai
*Nguyên tắc làm việc của Khoa Tin học – Kế toán 
 1. Khoa làm việc dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng khoa. Mọi hoạt động của Khoa đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp công tác giữa các đơn vị trong nhà trường của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quy định làm việc) và Quy định tổ chức - hoạt động của Khoa. Cán bộ, giáo viên và nhân viên thuộc Khoa phải xử lý và giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng khoa, phạm vi trách nhiệm và những quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành. 
 2. Trưởng khoa chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng về mọi công việc Khoa. Trong phân công công việc, mỗi cá nhân được giao chuyên trách đảm nhiệm một công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và liên đới chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao.
 3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, Quy định làm việc của Nhà trường và của Khoa, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Hiệu trưởng.
 4. Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, giáo viên, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và đúng pháp luật.
 5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Khoa

*Chức năng
 1. Phụ trách đào tạo các nghề trung cấp: Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; Quản trị mạng máy tính; Lập trình/Phân tích hệ thống; Vẽ thiết kế trên máy tính; Kế toán doanh nghiệp; Thư ký văn phòng
 2. Phụ trách đào tạo các nghề sơ cấp: Tin học văn phòng; Quản trị mạng máy tính; Lập trình/Phân tích hệ thống; Vẽ thiết kế trên máy tính; Kế toán doanh nghiệp
 3. Phụ trách đào tạo các lớp ngắn hạn liên quan đến công nghệ thông tin, kế toán

*Nhiệm vụ
 1. Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.
 2. Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
 3. Quản lí giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa.
 6. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường.
 7. Quản lí giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh thuộc đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.