TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị là một đơn vị chức năng trực thuộc trường; có quan hệ đồng cấp với các phòng, khoa trong bộ máy tổ chức quản lý của nhà trường.
 2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng các công tác sau:

- Công tác tổ chức và công chức - viên chức;

- Công tác hành chính và quản trị.

 

Điều 2. Nhiệm vụ

 1. Quản lý viên chức của phòng theo qui định của pháp luật;
 2. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại;
 3. Giúp hiệu trưởng sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng công chức, viên chức;
 4. Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
 5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị khoa học - kỹ thuật phương tiện vận tải của trường;
 6. Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập, sản xuất, nhà ăn và ký túc xá học sinh;
 7. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế, vệ sinh phòng bệnh, môi trường và cảnh quang; bảo vệ an ninh và trật tự trong trường.

Điều 3. Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch gồm:

 1. Trưởng phòng;
 2. Phó trưởng phòng;
 3. Nhân viên Hành chính, quản trị;
 4. Nhân viên văn thư;
 5. Nhân viên Y tế học đường;
 6. Nhân viên Điện, nước;
 7. Nhân viên Lái xe;
 8. Nhân viên Bảo vệ;
 9. Nhân viên Vệ sinh môi trường;
 10. Nhân viên Chăm sóc cây cảnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng phòng

Trưởng phòng là người có thẩm quyền, trách nhiệm cao nhất của phòng Tổ chức Hành chính, Quản trị; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của phòng; thực hiện quyền lãnh đạo phòng theo các quy định của Nhà nước và của Hiệu trưởng giao, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Xây dựng kế hoạch phát triển của phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị và định hướng phát triển chung của nhà trường;
 2. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch;
 3. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Tham mưu, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết.
 4. Giúp hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng công chức, viên chức;
 5. Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị khoa học kỹ thuật, sửa chữa tu bổ, di dời cơ sở vật chất;

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng xây dựng kế hoạch làm việc của phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các thành viên trong phòng; thực hiện quyền lãnh đạo theo các quy định của Nhà nước và của trưởng phòng giao, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Phụ trách công việc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch;
 2. Tổng hợp báo cáo những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Tham mưu, nghiên cứu đề xuất biện pháp giải quyết;
 3. Đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi và kiểm tra mọi hoat động của các thành viên trong phòng;
 4. Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
 5. Trực tiếp điều hành hoạt động và xử lý các sự việc của tổ Bảo vệ và bộ phận Vệ sinh môi trường; công tác phòng chống cháy nổ trong trường;
 6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 6. Nhiệm vụ của nhân viên Hành chính, quản trị

 1. Thực hiện các kế hoạch, báo cáo định kỳ, các văn bản hành chính nộp cơ quan cấp trên đúng thời gian;
 2. Tổng hợp và lập báo cáo về công tác trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, y tế học đường, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội;
 3. Tổng hợp chấm công, báo cáo, kế hoạch công tác tuần, tháng của các thành viên trong phòng;
 4. Tổng hợp các kế hoạch công tác của các phòng, khoa hàng tháng báo cáo trưởng phòng để trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác chung của toàn trường

5 Thực hiện việc bố trí, sắp xếp về cơ sở vật chất, quản trị đời sống, phục vụ cơ quan khi có lễ hội, ngày tết;

 1. Lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, di dời, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ, ký túc xá, công tác vệ sinh môi trường và văn phòng phẩm cho nhà trường;
 2. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 7. Nhiệm vụ của nhân viên văn thư

 1. Thực hiện công tác thư ký trong các buổi họp của phòng và của cơ quan;
 2. Tổ chức việc thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước, của ngành về công văn, tài liệu trong toàn trường;
 3. Thực hiện các chế độ bảo mật công văn, tài liệu và tổ chức quản lý các công văn, tài liệu thuộc loại mật của nhà trường;
 4. Công văn, tài liệu đến hàng ngày (kể cả giấy mời họp, dự hội nghị . . .) của các cơ quan, cá nhân gửi đến trường bằng đường bưu điện hay chuyển tay đều phải đóng dấu công văn đến ở góc bên trái công văn và ghi số đăng ký đến và ngày nhận;
 5. Hàng ngày công văn đến sau khi vào sổ công văn xong đều được chuyển đến Hiệu trưởng xem, có ý kiến chỉ đạo và chuyển đến các đơn vị liên quan (văn thư vào sổ và chuyển đi phải có ký nhận của các đơn vị);
 6. Những công văn, tài liệu cần luân chuyển cho nhiều đơn vị liên quan thì sao y hoặc sao lục chuyển đến các đơn vị thực hiện và lưu bản gốc tại văn thư. Công văn, tài liệu chỉ do một đơn vị chủ trì giải quyết thì sau khi làm thủ tục văn thư xong, bản gốc lưu trữ tại đơn vị đó;
 7. Hàng ngày chuyển trực tiếp công văn, tài liệu đến phòng làm việc các đơn vị trong trường. Cấp phát báo, tạp chí, thư, điện tín, giấy lĩnh bưu phẩm cho các cá nhân có liên quan;
 8. Hàng tuần có trách nhiệm lập danh mục công văn, tài liệu gửi đến trường và việc phân công xử lý các công văn, tài liệu đó để báo cáo trưởng phòng;
 9. Trực điện thoại số 0613 561 319. Trả lời điện thoại khi có các cuộc gọi đến, thông tin, hướng dẫn tận tình với khách;
 10. Quản lý việc sử dụng số điện thoại 0613 561 319. Tất cả các cá nhân trong toàn trường khi liên hệ công tác gọi điện thoại số 0613 561 319 cho các cá nhân, đơn vị ngoài trường văn thư phải vào sổ theo dõi, gọi cho ai, việc gì, lúc mấy giờ, thời lượng gọi. Tuyệt đối không được gọi điện thoại cho việc riêng. Các cuộc gọi ngoài trường văn thư không thống kê phải chịu trách nhiệm;
 11. Đánh máy tài liệu, photo văn bản hành chính của Ban giám hiệu và của phòng Tổ chức Hành chính, Quản trị. Viết giấy giới thiệu, giấy đi đường, lệnh điều xe cho các cá nhân khi có yêu cầu;
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 8. Nhiệm vụ của nhân viên Y tế học đường

 1. Sơ cấp cứu khi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị bệnh, thương tích hoặc tai nạn lao động;
 2. Làm thủ tục và chịu trách nhiệm chuyển viện cho bệnh nhân;
 3. Kiểm tra sức khoẻ học sinh theo quy định;
 4. Thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế tự nguyện và Bảo hiểm tai nạn cho công chức viên chức và học sinh;
 5. Chịu trách nhiệm kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ mỗi tháng một lần;
 6. Lập kế hoạch định kỳ khám sức khoẻ cho công chức, viên chức hàng năm;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 9. Nhiệm vụ của nhân viên Điện, nước kiêm thủ kho

 1. Căn cứ vào phiếu nhập, xuất kho, làm thủ tục nhập xuất theo đúng số lượng, chủng loại ghi trên phiếu. Sau khi làm thủ tục nhập xuất xong, ký nhận vào phiếu nhập xuất, giao cho đối tượng một liên, một liên lưu tại kho;
 2. Mở sổ sách theo dõi việc nhập xuất hàng hoá theo đúng quy định của Nhà nước; cuối tháng, cuối quý lập báo cáo nhập, xuất, tồn các kho và thường xuyên đối chiếu sổ sách với kế toán;
 3. Giữ gìn bảo quản dụng cụ, hàng hoá trong kho tuyệt đối an toàn; thường xuyên kiểm tra về an toàn điện, an toàn phòng cháy, chửa cháy kho tàng và hàng hoá;
 4. Quản lý toàn bộ hệ thống cung cấp điện và điện ánh sáng trong toàn cơ quan đảm bảo sử dụng an toàn, tiết kiệm và thẩm mỹ;
 5. Quản lý toàn bộ hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy và nước sinh hoạt trong toàn trường đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tiết kiệm;
 6. Quản lý, bảo trì và tu sửa hệ thống cáp điện thoại, cáp mạng máy tính phục vụ nhu cầu thông tin và liên lạc của toàn cơ quan;
 7. Theo dõi và quản lý hệ thống điện, nước cung cấp cho căntin, khu giữ xe. Cuối mỗi tháng phải ghi chỉ số tiêu thụ báo kế toán thu tiền;
 8. Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế kịp thời các thiết bị điện, nước hư hỏng trong toàn cơ quan; Lập kế hoạch, dự toán mua sắm các thiết bị điện, nước dự trữ để thay thế khi cần thiết;
 9. Kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm điện, nước hàng ngày tại tất cả các khu vực trong toàn cơ quan;
 10. Câu lắp đồng hồ điện, nước tại khu Ký túc xá. Quản lý, theo dõi ghi chỉ số tiêu thụ hàng tháng;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 10. Nhiệm vụ của nhân viên Lái xe

 1. Chịu trách nhiệm bảo quản và bảo dưỡng xe được giao theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đề xuất việc bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa xe theo định kỳ để xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt không hư hỏng dọc đường;
 2. Thực hiện công tác lái xe khi có lệnh điều xe của Ban giám hiệu;
 3. Xe đi công tác phải chấp hành đúng luật giao thông và đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông, chịu trách nhiệm khi vi phạm luật giao thông;
 4. Không được dùng xe lưu thông ngoài cơ quan khi chưa có lệnh điều xe của hiệu trưởng;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 11. Nhiệm vụ của nhân viên Bảo vệ

 1. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong khuôn viên trường và phạm vi trước cổng trường bán kính 50m. Bảo vệ an toàn cơ sở vật chất và tài sản của trường;
 2. Quản lý dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thực hiện công tác và tham gia phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra và thực hiện đúng theo tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy;
 3. Phối kết hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết sự việc; phản ứng nhanh khi có sự cố xảy ra;
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn ngừa những hành vi thiếu ý thức của học sinh trong việc bảo quản tài sản của nhà trường và công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các phòng ban có liên quan để xử lý những hành vi vi phạm góp phần trong công tác giáo dục;
 5. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và ngăn ngừa những hành vi làm hư hỏng tài sản của trường. Phối hợp với các phòng, khoa chức năng để đề xuất biện pháp xử lý những cá nhân vi phạm và phát hiện, nhắc nhở kịp thời những hành vi có thể làm hư hỏng tài sản, làm mất trật tự an toàn trong nhà trường;
 6. Quan hệ tiếp xúc ban đầu, hướng dẫn tất cả các khách đến liên hệ với trường theo đúng nội dung khách đề nghị (trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại);
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 12. Nhiệm vụ của nhân viên viên Vệ sinh môi trường

 1. Thực hiện công tác trà nước các phòng, khoa, phòng hội họp;
 2. Dọn dẹp, chà rửa sạch sẽ nhà vệ sinh phòng BGH;
 3. Dọn dẹp, chà rửa sạch sẽ các nhà vệ sinh, tránh không để mùi hôi thối;
 4. Quét dọn, vệ sinh môi trường theo khu vực được phân công;
 5. Thu gom rác khi quét dọn, xử lý rác đúng nơi quy định;
 6. Tham mưu và đề xuất cho trưởng phòng các biện pháp nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh môi trường;
 7. Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong công tác hàng ngày, gương mẫu thực hiện giữ gìn vệ sinh chung trong toàn cơ quan;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 13. Nhiệm vụ của nhân viên Chăm sóc cây cảnh

 1. Thực hiện công tác chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong toàn cơ quan;
 2. Tham mưu với trưởng phòng lập kế hoạch xây dựng, tu bổ cảnh quan toàn cơ quan xanh, sạch đẹp, thân thiện;
 3. Tham mưu và đề xuất cho trưởng phòng các biện pháp nhắc nhở học sinh thực hiện công việc làm đẹp cảnh quan, cây cảnh, bồn hoa luôn xanh - sạch - đẹp;
 4. Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong công tác chăm sóc cây cảnh, gương mẫu thực hiện giữ gìn vệ sinh chung trong toàn cơ quan;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

 1. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị tổ chức phổ biến bản Quy chế này đến cán bộ, nhân viên trong phòng để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì cần bổ sung, sửa đổi, các cán bộ, nhân viên trong phòng gửi ý kiến về trưởng phòng giải quyết;
 2. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bản Quy chế này./.