TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2018
STT Thời gian Nội dung
07 Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018 Xem chi tiết
06 Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 Xem chi tiết
05 Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 Xem chi tiết
04 Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018 Xem chi tiết
03 Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 Xem chi tiết
02 Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 Xem chi tiết
01 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 Xem chi tiết

Hướng dẫn hồ sơ thi kết thúc học phần
Hình thức thi tự luận: Sử dụng các mẫu sau: Mẫu 1_THP; Mẫu 2_THP; Mẫu 3_THP; Mẫu 4_THP; Mẫu 5_THP; Mẫu 6a_THP; Mẫu 6b_THP; Mẫu 6c_THP; Mẫu 7a_THP; Mẫu 7b_THP; Mẫu 7c_THP; Mẫu 10_THP; Mẫu 11_THP; Mẫu 12_THP
Hình thức thi trắc nghiệm, tổng hợp: Sử dụng các mẫu sau: Mẫu 1_THP; Mẫu 2_THP; Mẫu 3_THP; Mẫu 4_THP; Mẫu 5_THP; Mẫu 7a_THP; Mẫu 7b_THP; Mẫu 7c_THP; Mẫu 10_THP; Mẫu 11_THP; Mẫu 12_THP
Hình thức thi thực hành: Sử dụng các mẫu sau: Mẫu 1_THP; Mẫu 2_THP; Mẫu 3_THP; Mẫu 8_THP; Mẫu 9a_THP; Mẫu 9b_THP; Mẫu 9c_THP; Mẫu 11_THP; Mẫu 12_THP
Tải xuống tại đây

kt