TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH LIÊN QUAN
ĐẾN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành Nội dung
15 47/QĐ-LĐTBXH 25/01/2018 Quy chế hoạt động trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai Sở LĐ TB XH Xem chi tiết
14 2971/TCGDNN-VP 23/10/2017 V/v phát động Cuộc thi viết "Tôi chọn nghề" Tổng cục Dạy nghề Xem chi tiết
13 1050/TCDN-DNCQ 11/05/2017 V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp Tổng cục Dạy nghề Xem chi tiết
12 645/QĐ-LĐTBXH 08/05/2017 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
11 12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
10 665/TCDN-GV 05/04/2017 V/v chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018  Tổng cục Dạy nghề Xem chi tiết
09 922/LĐTBXH-TCDN 14/03/2017 V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
08 10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
07 09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
06 08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
05 07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
04 06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTBXH Xem chi tiết
03 05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Bộ LĐTBXH Xem tại tiết
02 04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ LĐTBXH Xem tại tiết
01 03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ LĐTBXH Xem tại tiết